manipura

Zavod Manipura

manipura
Dobrodošli na spletni strani Zavoda Manipura!

O nas

Zavod Manipura je nevladna in neprofitna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju. Naše delo obsega lokalne in mednarodne aktivnosti za mlade, prostočasne dejavnosti za otroke, izobraževanja za mladinske delavce ter psihološko svetovanje, psihoterapijo in medicinsko hipnozo. Sodelujemo s široko mrežo organizacij in posameznikov, ki delujejo v dobro ljudi, živali in narave.
Za otroke izvajamo program »Vila Čira Čara«, ki zajema prostočasne dejavnosti, počitniško varstvo ter praznovanje rojstnih dni. Spodbujamo prijateljsko druženje, prosto igro in ustvarjanje z naravnimi materiali po svojih zamislih. Otroci ob stiku s prostovoljci Evropske solidarnostne enote napredujejo v znanju angleškega jezika.
zavod
Za mlade izvajamo programe na mednarodnem ter na lokalnem nivoju. V okviru mednarodnih programov se mladi lahko vključijo v prostovoljstvo Evropske solidarnostne enote ter v mladinske izmenjave in potovanja DiscoverEU v okviru programa Erasmus+.
zavod
Na lokalnem nivoju organiziramo raznovrstne izkustvene delavnice za mlade ter športno-informativne dneve za radovljiške srednješolce. Redno sodelujemo z mladimi iz programov PUM-O ter s srednjimi šolami.
zavod
Aktivnosti za mlade finančno omogočajo programi EU (Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota), Urad RS za mladino ter Občina Radovljica.
Za mladinske delavce organiziramo usposabljanja v okviru programa Erasmus+ ter individualno svetovanje za oblikovanje mednarodnih aktivnosti za mlade.
V našem zavodu vam so vam na voljo tudi psihoterapija, psihološko svetovanje in medicinska hipnoza. Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje ter prijazne cene.
Zavod Manipura
Mlaka 2a, 4275 Begunje na Gorenjskem
telefon: + 386 51 412 567
info@zavod-manipura.org