Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje pomeni pomoč pri prilagajanju na aktualne življenjske situacije. S klientom o dani situaciji razmisliva iz različnih zornih kotov, oblikujeva cilje in izbereva metode, ki bodo pomagale doseči zastavljen cilj. Gre torej za zavestno sprejemanje odločitev za spremembe v smeri osebnostne rasti. Za razliko od psihoterapije je proces psihološkega svetovanja krajši in manj poglobljen.

Psihološko svetovanje se pogosto uporablja tudi na področju vzgoje otrok.