Projekti za slovenske prostovoljce

        

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.  

Sodelovanje v prostovoljstvu v okviru Evropske solidarnostne enote je izjemna priložnost za pridobivanje novih izkušenj in znanja preko življenja in dela v mednarodnem okolju.

Zakaj bi se priključil Evropski solidarnostni enoti?

  • ker si želiš izkušenj mednarodnega prostovoljskega dela
  • ker bi rad spoznal novo kulturo, ljudi in način življenja mladih
  • ker želiš v mednarodnem okolju razvijati svoje kompetence, ki ti bodo pomagale pri iskanju zaposlitve
  • ker želiš izboljšati svoje znanje tujih jezikov
  • ker želiš postati bolj samozavesten
  • ker želiš doživeti nekaj novega, zabavnega in neponovljivega …

Kakšni so pogoji za vključitev?

  • starost med 18 in 30 let
  • ustrezna motivacija, o kateri se pogovoriš s pošiljajočo organizacijo
  • v ESE še nisi bil vključen (z izjemo enega kratkoročnega projekta)
  • kratkoročni projekti so namenjeni mladim z manj priložnostmi (ekonomske ovire, socialne ovire, kulturne razlike, učne težave, zdravstvene težave, invalidnost, geografske ovire…)

Kaj pa plačilo?

ESE je za prostovoljce brezplačna, razen morebitnega prispevka k potnim stroškom. Gostiteljska organizacija na podlagi prejete dotacije prostovoljcu zagotovi nastanitev, hrano in prevoz na delo. Prostovoljec prejme tudi nekaj žepnine.

Katere možnosti so na voljo?

Preko Zavoda Manipura se lahko udeležiš ESE v naših partnerskih organizacijah. Informacije o prostih mestih najdeš na povezavi Aktualno.