ESC – Evropska Solidarnostna enota

Aktivnosti prostovoljstva v okviru programa “European Solidarity Corps” oziroma “Evropska solidarnostna enota” (ESE/ESC) nudijo mladim med 18. in 30 letom starosti priložnosti za sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih doma ali v tujini. Aktivnosti morajo odgovarjati na pomembne potrebe družbe, izzive na terenu, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati pridobivanje veščin in kompetenc za osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj.

V našem zavodu za mlade organiziramo mednarodne prostovoljske projekte za obdobje od 15 dni do 12 mesecev. Mladi z vključitvijo v tovrstne projekte preko neformalnega učenja pridobivajo dragocene življenjske ter delovne izkušnje, razvijajo ključne kompetence in krepijo socialne veščine, kar pozitivno vpliva na njihovo zaposljivost.

Med bivanjem v tujini program pokrije stroške bivanja, prehrane ter prevoza na delo. Prostovoljci dobijo tudi mesečno žepnino. Prevoz v državo gostiteljico in nazaj je sofinanciran v obliki pavšalnega prispevka glede na razdaljo. Zdravstveno zavarovanje je urejeno.

V projektih Evropske solidarnostne enote sodelujejo podporna (pošiljajoča) in gostiteljska organizacija, prostovoljec/-ka ter nacionalna agencija.

Pošiljajoča organizacija pred odhodom poskrbi za temeljito pripravo prostovoljca, vključno s prevozom in zavarovanjem. Med aktivnostjo je njena naloga vzdrževati stik s prostovoljcem ter mu nuditi podporo, po njegovi vrnitvi domov pa mu pomagati pri ponovnem vključevanju v domače okolje ter pri uresničevanju novih idej in znanj, ki jih je pridobil tekom projekta.

Naloga gostiteljske organizacije je, da prostovoljcu omogoči prostor za delo, možnosti za neformalno učenje in dovolj priložnosti, da lahko uresničuje svoje ideje in uporablja svoje znanje in izkušnje. Gostiteljska organizacija mora poskrbeti za ustrezne bivalne pogoje, prehrano, prevoz na delo, jezikovni tečaj in osebno podporo ter mentorstvo.

Več informacij o Evropski solidarnostni enoti najdete na spletni strani zavoda Movit, slovenske nacionalne agencije: www.mva.si