EVS – Evropska prostovoljska služba

Evropska prostovoljska služba oziroma »European Voluntary Service« (EVS) je del programa Evropske komisije »ERASMUS+ Mladi v akciji«, ki je namenjen mladim.

EVS omogoča mladim med 17. in 30. letom starosti, da postanejo prostovoljci v drugi državi za obdobje od 2 do 12 mesecev (ali manj za kratkoročne projekte). Preko življenja in dela v tujini se poveča mobilnost mladih in spodbuja medkulturno učenje. Mladi preko neformalnega učenja pridobivajo dragocene življenjske ter delovne izkušnje, razvijajo ključne kompetence in krepijo socialne veščine, kar pozitivno vpliva na njihovo zaposljivost. Program spodbuja mlade, da postanejo družbeno aktivni tudi v domačem okolju in s tem pripomorejo k razvoju svoje skupnosti.

Med bivanjem v tujini program pokrije stroške bivanja, prehrane ter prevoza na delo. Prostovoljci dobijo tudi mesečno žepnino. Prevoz v državo gostiteljico in nazaj je sofinanciran v obliki pavšalnega prispevka glede na razdaljo. Zdravstveno in nezgodno zavarovanje je urejeno.

V EVS projektih sodelujejo pošiljajoča in gostiteljska organizacija, prostovoljec/-ka ter nacionalna agencija. Obe organizaciji sta zadolženi za ustrezne priprave prostovoljcev na službo v novem okolju, hkrati pa jim morata nuditi podporo skozi celotno obdobje trajanja projekta.

Pošiljajoča organizacija pred odhodom poskrbi za temeljito pripravo prostovoljca, vključno s prevozom in zavarovanjem. Med EVS aktivnostjo je njena naloga vzdrževati s prostovoljcem stik ter mu nuditi podporo, po njegovi vrnitvi domov pa mu pomagati pri ponovnem vključevanju v domače okolje ter pri uresničevanju novih idej in znanj, ki jih je pridobil tekom EVS.

Naloga gostiteljske organizacije je, da prostovoljcu omogoči prostor za delo, možnosti za neformalno učenje in dovolj priložnosti, da lahko uresničuje svoje ideje in uporablja svoje znanje in izkušnje. Gostiteljska organizacija mora poskrbeti za ustrezne bivalne pogoje, prehrano, prevoz na delo, jezikovni tečaj in osebno podporo ter mentorstvo.

Več informacij o evropski prostovoljni službi najdete na spletni strani slovenske nacionalne agencije MOVIT NA MLADINA www.mva.si ali na spletni strani evropske komisije www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.